Stacks Image 1038
"Today's problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them." (Albert Einstein)
Capitalising on the opportunity of a Lifetime
De transitie naar een duurzame samenleving is niet alleen noodzakelijk, het is ook de grootste business opportunity in een generatie.
Green April staat voor een nieuwe lente een nieuwe start. Wij helpen kansen te identificeren, duurzame business ideeën te concretiseren en de transformatie naar een nieuwe duurzame en winstgevende toekomst te maken. Steeds met beide benen op de grond, een focus op de bottom-line en een grote kennis van zaken.
(Sustainable) Strategy
Hoe om te gaan met transformatie? Hoe in te spelen op nieuwe kansen? Vele sectoren worden geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van de transitie naar een duurzamere economie. o.a. in de energie sector, de food-agri sector, de bouw en mobiliteit staan grote veranderingen op til. Wij helpen organisaties om in deze snel veranderende wereld de juiste koers te varen.
Cleantech & Renewable Energy
Realiseren van schone energie projecten. Wij beschikken over de kennis en ervaring om de juiste technologie keuzes te maken en de business case te onderbouwen, verzorgen (SDE) aanvraag, maken projecten 'bankable' en helpen bij het aantrekken van (project) financiering. Maar we doen ook projectbegeleiding en project management, verzorgen aanbesteding en zorgen voor turn-key oplevering.
CSR strategy & (GRI 4.0) reporting
Van bedrijven wordt meer en meer verwacht dat zij een actief MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid voeren en hier op adequate wijze rapporteren. Wij helpen bij het ontwikkelen van een MVO beleid en ondersteunen organisaties bij verslaggeving volgens de internationale GRI 4.0 richtlijnen.

Implementeren van GRI 4.0 verslaggeving kan complex en tijdrovend zijn, maar met onze praktische en pragmatische aanpak weten we een en ander snel op de rit te krijgen.
Project & Corporate Finance
Duurzame energie projecten: Wij helpen bij het aan trekken van (non-recourse) (project) financiering. Wij modelleren en structuren de business- en projectfinanciering case en ondersteunen u in de gesprekken met financiers

Ondernemingsfinanciering (duurzame businesscases): Wij zorgen voor een heldere financiele businesscase, gedetailleerd inzicht in de financieringsbehoefte en begeleiding bij het aantrekken van eigen en vreemd vermogen

(varianten op) ESCO (Energy Savings Company) structuren: Structurering en modellering van structuren waarbij investeerders kunnen investeren in energiebesparende maatregelen in ruil voor een deel van de gerealiseerde energiebesparingen
Stacks Image 997
Strategy, Finance & Technology

Wat Green April uniek maakt is de combinatie van diepgaande kennis ten aanzien van Sustainabillity, Cleantech & Renewable Energy enerzijds en van Finance en Strategy anderzijds. Met jarenlange ervaring in verschillende aspecten van (Corprorate) Finance en Strategy Consulting, zijn wij in staat om duurzaamheid te vertalen naar een degelijke en goede business case. Onze ervaring met consulting op board room niveau maakt dat we weten hoe organisaties denken en doen. Niet dat we noodzakelijkerwijs dezelfde gedachtengang of aanpak volgen, maar het helpt ons om een licht te schijnen op een ander hoekje van de doos. Sterker nog, vaak zijn we in staat om mensen ervan te overtuigen eens buiten de doos te denken en doen.

Gedegen financiële analyse, inbedding in de organisatie en strategie van de onderneming of organisatie en oog voor duurzaamheidseffecten zijn zaken waar we altijd aandacht aan besteden. We kunnen de brug vormen tussen technologie en economie die u concurrentievoordeel kan bieden.
Stacks Image 1424
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.