Stacks Image 2927
"The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity" (Peter Drucker)
Stacks Image 2949
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
De transitie naar een duurzame toekomst biedt volop kansen maar is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen helpen, of het nu gaat om het opzetten van een solide business case voor een nieuw duurzaam energie project of het inbedden van het MVO beleid in de bedrijfsstrategie. Wij zijn thuis in alle vormen van duurzame energie (zoals Wind, Zon-PV, Zon-Thermal, Geothermie, biomassa, biogas etc), maar hebben ook uitgebreide ervaring met strategische vraagstukken. We identificeren nieuwe kansen die ontstaan door verduurzaming, schatten markten en ontwikkelingen op een eerlijke en down-to-earth manier in en ontwikkelen een praktisch aanvalsplan. Zie voor nadere details onze dienstverlening.
(Duurzame) energie sector
Stacks Image 3433
Uiteraard zijn wij goed thuis in de energie sector zowel in Nederland als daarbuiten. Wij begeleiden duurzame energie projecten van begin tot eind, van subsidie aanvraag tot realisatie, van haalbaarheidsstudie tot herfinanciering en renovatie.

Wij helpen bij het structureren en arrangeren van project financiering voor duurzame energie projecten.

Met onze grote kennis van de energie markt en van de geldende ondersteuningsregimes voor duurzame energie in de verschillende landen en diep inzicht in de ontwikkelingen in de sector adviseren wij organisaties actief in de energie sector op strategisch gebied en ten aanzien van MVO beleid en GRI 4.0 rapportage.

Food & Agri
Stacks Image 3444
Voedsel = energie voor mensen en duurzame energie betekent een switch van grondstof gebonden naar grond gebonden. Er zijn duidelijke paralellen tussen energie en voedsel. Daarnaast speelt ook met name in de agribusiness de milieu component een belangrijke rol en, met name voor wat betreft de tropische ketens tevens de sociale component.

Wij zijn goed thuis in de food & agri sector en kennen de problematieken en ontwikkelingen door en door. Van mest en fosfaat tot precission farming, van lachgas en methaan emissies tot de verduurzaming van de soja, palm, vis en andere natuurlijke grondstoffen ketens.

Wij zijn met al onze dienstverlening actief in de Agri & Food sector.

(Duurzaam) transport
Stacks Image 3526
Verduurzaming van de transport sector is een uitdaging omdat het vraagt om een technologie switch en er vaak ondersteunende infrastructuur nodig is.

Wij zijn thuis in alle vormen van alternatieve brandstoffen zoals bio-fuels, (Bio)LNG, (Bio)CNG, waterstof, elektriciteit etc. en zijn goed ingevoerd in de fiscale consequenties. Uiteraard zijn we in detail op de hoogte hoe de verschillende alternatieve brandstoffen maar ook vervoersmodaliteiten zich op zowel milieu als financieel gebied tot elkaar verhouden.

Strategisch kijken we naar de invloed van de drie nullen (nul emissie, nul ongevallen, nul eigendom) op het particuliere wegvervoer en de kansen die OV bieden.

Onze expertise ligt met name in het wegvervoer en de scheepvaart.
Gebouwde omgeving
Stacks Image 3537
Om onze maatschappij echt te verduurzamen en af te helpen van de verslaving aan fossiele brandstoffen is het nodig om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

In de nieuwbouw is er tegenwoordig in alle gevallen aandacht voor duurzaamheid. Wij helpen bouwondernemingen en de toeleverende industrie hoe op deze ontwikkeling in te spelen en nieuwe concepten te ontwikkelen zoals ESCO structuren om deze transitie te faciliteren.

Ook denken we mee over het energie zuiniger maken van de bestaande gebouwde omgeving, waarvoor we nieuwe ESCO-concepten ontwikkelen.

Ook kijken we hoe nieuwe vormen van duurzame energie opwek te integreren zijn in nieuwe of bestaande gebiedsontwikkelingen